Skip to content

Cement portlandzki ekspansywny

2 lata ago

252 words

Cement portlandzki ekspansywny. Cement portlandzki ekspansywny w odróżnieniu od innych rodzajów cementu wykazuje przy twardnieniu rozszerzenia zamiast skurczu. Opracowując technologię tego cementu, wykorzystano znane od dawna rozszerzające działanie siarczanoglinianu wapniowego na zaprawę cementową. W praktyce produkcja cementu portlandzkiego ekspansywnego polega na zmieleniu zwykłego klinkieru cementu portlandzkiego z dodatkiem 5 -:– 10% mieszaniny rozszerzającej. W skład mieszaniny rozszerzającej wchodzą uwodnione związki glinu oraz gips prażony półwodny (CaS04• 1/2 H20). Po dodaniu wody składniki mieszaniny reagują między sobą, tworząc siarczanoglinian wapniowy. A zatem odpowiednio dozując mieszaninę rozszerzającą do klinkieru, można w zaprawie wywołać utworzenie z góry wyliczonej ilości siarczanoglinianu wapniowego. Materiałem wyjściowym do przygotowania mieszaniny rozszerzającej jest cement ,glinowy albo ikaol,in prażony do 800°C. Materiały te poddaje się działaniu wapna hydratyzowanego w roztworze wodnym, przy czym powstają uwodnione związki glinu. Otrzymany produkt suszy się, rozdrabnia i miesza z odpowiednią Ilością prażonego gipsu 1półwodnego. Przez dodanie dla klinkieru 5 -:– 10010 mieszaniny rozszerzającej sporządzonej jak wyżej podano można uzyskać cement portlandzki ekspansywny o rozszerzaniu dochodzącym do 0,2%. Cement ten może być stosowany w budownictwie w wypadkach, kiedy skurcz betonu jest niepożądany lub szkodliwy. Przede wszystkim cement ten służyć może zamiast ołowiu do uszczelniania połączeń rur betonowych, do umocowywania maszyn na fundamentach albo też do spajania w jedną całość dwu lub więcej elementów betonowym. [podobne: cyklinowanie parkietow , mrówka nowe miasto lubawskie , sgraffito ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nowe miasto lubawskie mrówka oleśnica sgraffito