Skip to content

Inne rodzaje uszkodzenia surówki podczas suszenia pochodza albo od lat suszarnianych, wzglednie od naprezen mechanicznych powstajacych przy kurczeniu sie masy

2 lata ago

211 words

Inne rodzaje uszkodzenia surówki podczas suszenia pochodzą albo od łat suszarnianych, względnie od naprężeń mechanicznych powstających przy kurczeniu się masy i oddawaniu przez nią wilgoci do otoczenia. Po wyformowaniu wyrobów mogą one posiadać w różnych miejscach odmienne ułożenia płaskich ziarn minerałów ilastych – równolegle lub prostopadle do kierunku przepływu masy. Ponieważ liniowa skurczliwość wysychania jest zawsze większa w kierunku płaskiego ułożenia ziarn, opisany układ musi prowadzić do znacznych lokalnych różnic w liniowych skurczliwościach wysychania na jednym wyformowanym przedmiocie. Dalszą tego konsekwencją jest deformacja kształtek w czasie suszenia; albo znaczne naprężenia mechaniczne, szczególnie ścinające, które mogą być usuwane, jeżeli występują spękania w czasie suszenia lub wypalania, Uszkodzenie surówki wskutek naprężeń mechanicznych wiąże się z wrażliwością masy plastycznej na suszenie, która jest z ależna między innymi od składu i zawartości w niej minerałów ilastych oraz stopnia schudzania. Przeważnie surowce (masy) o większej zawartości minerałów ilastych, szczególnie grupy montmorylonitu, tj. bardziej plastyczne, wykazują dużą wrażliwość na suszenie. Pośrednią miarą wrażliwości jest szybkość oddawania wody przez masę i towarzysząca temu procesowi jej wysychania. [podobne: mrówka olkusz, cyklinowanie parkietow, mrówka opoczno ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka oleśnica mrówka olkusz mrówka opoczno