Skip to content

Inne rodzaje uszkodzenia surówki podczas suszenia pochodza albo od lat suszarnianych, wzglednie od naprezen mechanicznych powstajacych przy kurczeniu sie masy

10 miesięcy ago

211 words

Inne rodzaje uszkodzenia surówki podczas suszenia pochodzą albo od łat suszarnianych, względnie od naprężeń mechanicznych powstających przy kurczeniu się masy i oddawaniu przez nią wilgoci do otoczenia. Po wyformowaniu wyrobów mogą one posiadać w różnych miejscach odmienne ułożenia płaskich ziarn minerałów ilastych – równolegle lub prostopadle do kierunku przepływu masy. Ponieważ liniowa skurczliwość wysychania jest zawsze większa w kierunku płaskiego ułożenia ziarn, opisany układ musi prowadzić do znacznych lokalnych różnic w liniowych skurczliwościach wysychania na jednym wyformowanym przedmiocie. Dalszą tego konsekwencją jest deformacja kształtek w czasie suszenia; albo znaczne naprężenia mechaniczne, szczególnie ścinające, które mogą być usuwane, jeżeli występują spękania w czasie suszenia lub wypalania, Uszkodzenie surówki wskutek naprężeń mechanicznych wiąże się z wrażliwością masy plastycznej na suszenie, która jest z ależna między innymi od składu i zawartości w niej minerałów ilastych oraz stopnia schudzania. Przeważnie surowce (masy) o większej zawartości minerałów ilastych, szczególnie grupy montmorylonitu, tj. bardziej plastyczne, wykazują dużą wrażliwość na suszenie. Pośrednią miarą wrażliwości jest szybkość oddawania wody przez masę i towarzysząca temu procesowi jej wysychania. [podobne: mrówka olkusz, cyklinowanie parkietow, mrówka opoczno ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka oleśnica mrówka olkusz mrówka opoczno