Skip to content

Krzemiany wapniowe zawarte w zuzlu hydratyzuja wolniej w pózniejszym okresie.

2 lata ago

303 words

Działanie aktywatorów zasadowych polega na tym, że zwiększają one zawartość Cal(OH)2 w roztworze. Ułatwia bo rozpuszczanie się glinianów wapniowych oraz ich hydratację. W tych warunkach przechodzą one w uwodnione gliniany o większej zawartości CaO w cząsteczce. Poza tym roztwór Ca(OH)z powoduje pęcznienie żużla i rozluźnienie jego struktury, przez co ułatwiony jest dostęp wody w głąb cząstek. Krzemiany wapniowe zawarte w żużlu hydratyzują wolniej w późniejszym okresie. Zawarty w żużlu siarczek wapniowy (CaS) pod wpływem wody ulega hydrolitycznemu rozkładowi według równania 2CaS + 2H20 = Ca. (SH)z + Cal(OH)z przy czym powstały OalOH)2 działa aktywująco na żużel. Siarczek wapniowy przeto nie tylko nie wpływa szkodliwie na reakcję hydratacji żużla, ale nawet reakcję tę przyspiesza. Działanie aktywatorów siarczanowych (gipsu, anhydrytu) ma przebieg odmienny, ponieważ główną reakcją w tym wypadku jest powstanie siarczanoglinianu wapniowego (3CaO . Ab03 . 3CaS04 •31 H20) z glinianów zawartych w żużlu i dodanego siarczanu wapniowego. Reakcja ta zachodzi łatwiej przy odpowiedniej zawartości Ca OI Ih w roztworze. Po wyczerpaniu się zawartości siarczanu wapniowego następuje w żużlu hydratacja pozostałych glinianów i krzemianów. Przebieg powyższych reakcji podany jest w sposób uproszczony, w rzeczywistości jest on znacznie bardziej skomplikowany, ponieważ zarówno żużel, jak i aktywatory zawierają wiele innych związków wywierających wpływ na wynik procesów hydratacji. W praktyce własności hydrauliczne granulowanych żużli wielkopiecowych wykorzystuje się do produkcji hydraulicznych materiałów wiążących, przy czym używa się zarówno aktywatorów zasadowych, jak i siarczanowych. Otrzymywanie cementu hutniczego opiera się na aktywowaniu żużla klinkierem cementu portlandzkiego, cementu zaś wapienno żużlowego – wapnem; aktywowanie siarczanowe gipsem lub anhydrytem stosuje się w produkcji cementu gipsowożużlowego. [więcej w: cyklinowanie parkietow , mrówka nowe miasto lubawskie , sgraffito ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nowe miasto lubawskie mrówka oleśnica sgraffito