satel kasowanie awarii

podzial zuzli pod wzgledem chemicznym

Ogólnie przyjęto podział żużli pod względem chemicznym na zasadowe i kwaśne. Kryterium oceny stanowi stosunek tlenków zasadowych do kwaśnych. W literaturze podane są dwa wzory na moduł zasadowości (MZ). Żużel uważamy jest za zasadowy, ,gdy jego moduł zasadowości MZ1 jest równy lub większy niż 1, za kwaśny - jeżeli MZ1 jest mniejszy niż 1. Dla żużli zasadowych MZ2 ~ 1, dla żużli kwaśnych MZ2 < 1. W odróżnieniu od wzoru MZ1 przyjmuje się we wzorze MZ2 jako tlenki zasadowe nie tylko CaO li MgO ale też ,i trzecią część Ab03, co zwłaszcza w wypadku żuż...

Więcej »

Nalezy utrzymywac w porzadku teren bezposrednio przy krawedzi wykopu

Podczas wykonywania robót zasypkowych należy zwracać baczną uwagę, aby przy głębszych wykopach grunt nie był zrzucany na dół wtedy, kiedy robotnicy wykonują tam roboty przy rozdeskowaniu wykopu. Należy utrzymywać w porządku teren bezpośrednio przy krawędzi wykopu; nie powinny tam leżeć ciężkie przedmioty, jak kamienie, cegły, narzędzia itp. , które spadając mogą powodować wypadki z ludźmi. Robotnicy pracujący przy zasypce w wykopach głębszych niż 4 m powinni zasadniczo pracować w ochronnych nakryciach głowy (w hełmach). Robotnikom pracującym przy robotach ziemnych...

Więcej »

Obudowa betonowa

Obudowa betonowa nie może mieć tak zwanych raków, które powstają najczęściej z powodu niewłaściwego transportu pionowego betonu, np. przez zrzucenie go z góry bez stosowania rynien lub pojemników. Uszczelnianie przecieków należy do robót trudnych i kłopotliwych. Przy większych przeciekach najlepiej jest powiększyć jeden z otworów, obsadzić w nim rurkę stalową, uszczelniając ją w miejscu obsadzenia cementem szybkowiążącym. Przepuszczając wodę przez taką rurkę, zwykle można stosunkowo łatwo uszczelnić sączące się miejsca w pobliżu rurki, a tę ostatnią po stward...

Więcej »

Kliniczne rozwiązywanie problemów: jak pewnie wystarczy

Cement portlandzki ekspansywny. Cement portlandzki ekspansywny w odróżnieniu od innych rodzajów cementu wykazuje przy twardnieniu rozszerzenia zamiast skurczu. Opracowując technologię tego cementu, wykorzystano znane od dawna rozszerzające działanie siarczanoglinianu wapniowego na zaprawę cementową. W praktyce produkcja cementu portlandzkiego ekspansywnego polega na zmieleniu zwykłego klinkieru cementu portlandzkiego z dodatkiem 5 -:-- 10% mieszaniny rozszerzającej. W skład mieszaniny rozszerzającej wchodzą uwodnione związki glinu oraz gips prażony półwodny (CaS04• 1/2 H20).

http://www.dubajblog.pl 751#roślina zadarniająca , #74138 , #klawiatura nie działa w biosie , #olx meble koszalin , #płyty osb wymiary castorama , #piec vaillant usterki , #olx klatka dla świnki morskiej , #jak zrobić ślimak z blachy , #projekty łazienki leroy merlin , #ładowanie akumulatora prostownikiem ile amperów ,