Skip to content

Najczesciej spotykana wada :przy formowaniu mas pólsuchych jest rozwarstwienie sie surówki

2 lata ago

196 words

Najczęściej spotykaną wadą :przy formowaniu mas półsuchych jest rozwarstwienie się surówki. Powodem tego jest niewłaściwe i nierównomierne ciśnienie prasowania półfabrykatów oraz nieodpowiednie uziarnienia masy i jej nawilżenie. Powstaniu tej wady zapobiega się przez stosowanie dwustronnego nacisku przy formowaniu i elektrycznego podgrzewania tłoczysk. Stosowanie zbyt niskiego nacisku prasowania masy powoduje również słabą zwięzłość półfabrykatu oraz odpryski na narożach i krawędziach półfabrykatu. Masy półsuche o niejednorodnym nawilżeniu dają niejednakową skurczliwość poszczególnych elementów półfabrykatu. Wskutek tego podczas suszenia i wypalania występuje na powierzchni charakterystyczna siatka drobnych pęknięć wzdłuż płaszczyzn surówki. Wyroby produkowane metodą odlewania w formach gipsowych z uwagi na zupełnie odmienne warunki formowania wykazują inne wady. Należą do nich między innymi: – pęknięcia w miejscu złożenia form gipsowych spowodowane małą plastycznością masy i zawilgoceniem form (ponad 5o()/o) , – pęknięcia w miejscach sklejania różnych odlewanych elementów o kształtach skomplikowanych, spowodowane różną wilgotnością masy użytej do sklejania i masy wyrobu, – niewłaściwa struktura i powierzchnia odlewanego wyrobu. [przypisy: echo skarżysko, sgrafitto, nutribullet cena ]

Powiązane tematy z artykułem: echo skarżysko nutribullet cena sgrafitto