Skip to content

Nieszczelnosc oraz korozja kanalów miejskich

2 lata ago

177 words

Nieszczelność oraz korozja kanałów miejskich Uszkodzenia kanałów z powodu ich nieszczelności występują zwykle po upływie pewnego okresu czasu po oddaniu kanału do eksploatacji. Nie należy jednak ich zaliczać do uszkodzeń eksploatacyjnych, gdyż przyczyna ich powstania często leży w błędach budowy, a nie w niedociągnięciach czy zaniedbaniach podczas eksploatacji. Kanały miejskie powinny być szczelne zarówno ze względu na szkodliwe skutki przesiąkania do kanałów wody gruntowej, jak i ze względu na możliwość zanieczyszczania wód gruntowych ściekami, jeśli poziom wód gruntowych leży poniżej zwierciadła wody w kanale. W założeniach projektowych dla konstrukcji kanałów zawsze należy uwzględniać warunki szczelności, czy to przez przyjęcie odpowiedniej grubości obudowy, czy też przez zaprojektowanie izolacji obudowy. Mimo tych założeń często zdarza się, że obudowa kanałów nie jest szczelna, a po wykonaniu jej i zaprzestaniu pompowania pojawiają się przecieki wody gruntowej do wnętrza kanałów. [więcej w: bramy garażowe rolowane, mrówka olkusz, ostroga pietowa ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane mrówka olkusz ostroga pietowa