Skip to content

Podstawa do klasyfikacji spoiw mineralnych, jest stosunek procentowej zawartosci tlenku wapniowego

2 lata ago

99 words

Da grupy spoiw hydraulicznych zalicza się wszystkie spoiwa które tworzą układ trójskładnikowy, złożony z tlenków CaO, Si02, Al203 oraz domieszek tlenków żelaza. Spoiwa te uzyskuje się przez wypalanie surowców wapiennych, zawierających domieszki gliniaste, lub też sztucznie sporządzanych mieszanek wapienno-gliniastych o określonym składzie. Podstawą do klasyfikacji spoiw mineralnych, produkowanych na surowcu wapiennym jako na surowcu podstawowym, jest stosunek procentowej zawartości tlenku wapniowego (CaO) do sumy procentowej zawartości tlenków krzemu, glinu i żelaza. Wartość tego stosunku stanowi tzw. [hasła pokrewne: bezpylowe zabudowa zagrodowa parkietow, zabudowa zagrodowa, mrówka oświęcim ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka opoczno mrówka oświęcim zabudowa zagrodowa