Skip to content

Podstawa do klasyfikacji spoiw mineralnych, jest stosunek procentowej zawartosci tlenku wapniowego

10 miesięcy ago

99 words

Da grupy spoiw hydraulicznych zalicza się wszystkie spoiwa które tworzą układ trójskładnikowy, złożony z tlenków CaO, Si02, Al203 oraz domieszek tlenków żelaza. Spoiwa te uzyskuje się przez wypalanie surowców wapiennych, zawierających domieszki gliniaste, lub też sztucznie sporządzanych mieszanek wapienno-gliniastych o określonym składzie. Podstawą do klasyfikacji spoiw mineralnych, produkowanych na surowcu wapiennym jako na surowcu podstawowym, jest stosunek procentowej zawartości tlenku wapniowego (CaO) do sumy procentowej zawartości tlenków krzemu, glinu i żelaza. Wartość tego stosunku stanowi tzw. [hasła pokrewne: bezpylowe zabudowa zagrodowa parkietow, zabudowa zagrodowa, mrówka oświęcim ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka opoczno mrówka oświęcim zabudowa zagrodowa