Skip to content

Produktem handlowym jest wapno hydrauliczne

1 miesiąc ago

109 words

Jednakże szkło wodne ma wiele zalet ważnych dla wykonawstwa (szybkie wiązanie i twardnienie) i niewątpliwie znajdzie ono znowu większe zastosowanie, zwłaszcza do stabilizacji gruntów. Wapno hydrauliczne Wapno hydrauliczne otrzymuje się przez wypalanie poniżej temperatury spiekania wapieni marglistych, zawierających 6-20% domieszek gliniastych. Produkcja spoiwa obejmuje wypalanie surowca, a następnie gaszenie wypalonego produktu wodą. Wypalanie odbywa się w temperaturze 800 do 900°C w piecach szybowych, podobnych jak do wypalania wapna zwykłego. Temperatura wypalania jest niższa, niż przy wypalaniu wapna powietrznego. Produktem handlowym jest wapno hydrauliczne, otrzymywane w postaci proszku wapna gaszonego niewielką ilością wody. [podobne: sufit napinany, cyklinowanie parkietow, maszyny pakujące ]

Powiązane tematy z artykułem: maszyny pakujące Projektowanie logo dla firm we Wrocławiu sufit napinany