Skip to content

Przyczyna tej wady jest przewaznie nieodpowiedni sklad masy lejnej i zla jej konsystencja

2 lata ago

233 words

Przyczyną tej wady jest przeważnie nieodpowiedni skład masy lejnej i zła jej konsystencja. Masa lejna zbyt plastyczna ma większą przyczepność do powierzchni form gipsowych, co powoduje zbyt powolne oddawanie wody i chropowatość powierzchni oraz pęknięcia wskutek dużej skurczliwości. Wyroby odlewane z mas lejnych rzadkich, niskoplastycznych wykazują strukturę uwarstwioną z powodu odmieszania się surowców schudzających wchodzących w skład masy. Wyroby takie mają niską wytrzymałość mechaniczną i po wypaleniu często pękają. Ogólnie należy stwierdzić, że poza składem surowców i uziarnieniem bardzo ważne jest dla mas lejnych odpowiednie dobranie pH mieszaniny przez dodanie odpowiednich elektrolitów (soli zasadowych). Domieszka elektrolitów powoduje stabilizację zawiesiny i utrudnia zbyt szybką sedymentację cząstek surowców ilastych i materiału schudzającego. Ma to też duży wpływ na szybkość usuwania wody z masy przez formę gipsową. WADY WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE SUSZENIA Wady w procesie suszenia wyrobów kamionkowych są spowodowane przeważnie albo zbyt dużą wrażliwością masy na suszenie (wysoka skurczliwość wysychania), lub nieodpowiednimi warunkami suszenia. Wyroby kamionkowe o dużych wymiarach suszy się przeważnie w suszarniach wolnoprzestrzennych zlokalizowanych nad piecami wypałowymi. O ile w pierwszej fazie suszenia temperatura jest za wysoka oraz jeżeli w suszarni występują przeciągi powietrza – wyroby mogą łatwo ulegać popękaniu lub spękaniu na powierzchni. [przypisy: echo skarżysko, reduktor ciśnienia, ostroga pietowa ]

Powiązane tematy z artykułem: echo skarżysko ostroga pietowa reduktor ciśnienia