Skip to content

Regularne prowadzenie zasypki

2 lata ago

129 words

Regularne prowadzenie zasypki stopniami można wykonywać jedynie przy prawidłowo odeskowanym wykopie, tj. przy zachowaniu podziału na odcinki robocze o typowej długości i przy zachowaniu stopni. Dlatego już przy wykonywaniu wykopu należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, które mogą powstać przy jego zasypywaniu. W zasadzie zasypywanie wykopu powinno być prowadzone warstwami o grubości ok. 20 cm. Zasypywać należy gruntem suchym, sypkim lub grudkowatym, dającym się łatwo ubijać. Tylko wyjątkowo przy bardzo wytrzymałym gruncie można rozdeskować ściany wykopu na większą wysokość niż wspomniane 20 cm, lecz w żadnym razie nie większą niż 50 cm. Szczególnie niebezpieczne jest usuwanie obudowy na całą głębokość wykopu i zasypywanie go gruntem bez rozparcia. [przypisy: bramy garażowe rolowane, sgraffito, mrówka opoczno ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane mrówka opoczno sgraffito