Skip to content

Spoiwa hydrauliczne

2 lata ago

133 words

Spoiwa hydrauliczne Cement romański Jest to spoiwo hydrauliczne o module hydraulicznym od 1,1 do 1,7 o lepszych własnościach wytrzymałościowych niż wapno hydrauliczne. Stanowi też dalszy człon spoiwowy zbliżony już więcej do cementu Portlandzkiego. Cement romański otrzymuje się przez wypalanie wapieni marglistych w temperaturze około 900 C. Po wypale produkt podlega zmieleniu, podobnie jak klinkier cementowy, nie zaś zgaszeniu wodą, jak to ma miejsce przy wapnie hydraulicznym. Cement romański wiąże i twardnieje zarówno na powietrzu, jak i w wodzie. Jest to proszek koloru żółtawego o ciężarze właściwym 2,6 -; – 3,0 G/cm3; początek wiązania powinien nastąpić nie wcześniej niż po 15 minutach, a koniec – nie później niż po 24 godzinach. [patrz też: cyklinowanie parkietow, mrówka oświęcim, mrówka olkusz ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka oleśnica mrówka olkusz mrówka oświęcim