Skip to content

Surowce o duzej zawartosci weglanu wapniowego

2 lata ago

100 words

Moduł zasadowości lub moduł hydrauliczny . Surowce o dużej zawartości węglanu wapniowego, a więc o wysokiej zawartości CaO, mają po wypaleniu wysoki moduł, co najmniej 4,5 co odpowiada 8-9,0% CaC03 i więcej, dając spoiwo wapienne powietrzne (wapno palone). Wszystkie spoiwa wiążące, wykazujące wartość liczbową modułu zasadowości mniejszą od 4,5, a więc wypalane z surowców o zawartości Ca,c03 poniżej 89,0%, są materiałami hydraulicznymi. W miarę obniżania się wartości modułu wzrastają własności hydrauliczne uzyskiwanych spoiw. [patrz też: zabudowa zagrodowa parkietu warszawa, mrówka olesno, zabudowa zagrodowa ]

Powiązane tematy z artykułem: fobicy mrówka olesno zabudowa zagrodowa