Skip to content

Tag: gbs radków

Sklad chemiczny wapna hydraulicznego moze byc rózny

2 lata ago

170 words

W wapnie hydraulicznym jako spoiwie składnikiem podstawowym jest CaO, a oprócz tego są jeszcze krzemiany i gliniany, które po wymieszaniu z wodą nabierają cech hydraulicznych. Skład chemiczny wapna hydraulicznego może być różny. Jego moduł hydrauliczny zawarty jest w granicach 2,5 –:- 4,5 z węższym podziałem na wapno słabohydrauliczne o module 3,5 –:- 4,5 oraz wapno…