Skip to content

Tlenek sodowy znajdujacy sie w temperaturze 1180+1290 oC w fazie gazowej reaguje ze skladnikami w czerepie

2 lata ago

194 words

Tlenek sodowy znajdujący się w temperaturze 1180+1290 oC w fazie gazowej reaguje ze składnikami w czerepie. Obecnie przy wypalaniu wyrobów kamionkowych w piecach opalanych gazem stosuje się tylko szkliwa ziemne składające się z niskotopliwych glin, domieszek skalenia, kwarcu itp. oraz tlenków barwiących, np. Mn02 lub Fe203. Płytki kamionkowe podłogowe i ścienne wypala się w osłonach szamotowych, zwanych kapslami, do temperatury ok. 1200. +1350 oC. Zależnie od typu stosowanego pieca jeden cykl wypalania trwa od ok. 62 do 240 godzin. Wypalanie płytek w piecach ceramicznych różnych typów. Przy wypalaniu wyrobów kamionkowych okres studzenia musi być prowadzony ostrożnie z uwagi na naprężenia mechaniczne, jakie mogą powstawać w raptownie studzonej fazie szklistej czerepu, oraz przemiany polimorficzne Si02. Na wyrobach kamionkowych szybko suszonych mogą wskutek tego wystąpić pęknięcia. Dalszymi wadami ujawniającymi się w procesie wypalania są tzw. pękni cia ogniowe, spowodowane nadmierną wilgotnością półfabrykatów załadowanych do pieca, oraz odpryski, zamknięte spęcznienia ,i deformacje oraz wytopy żelaziste. Trzy ostatnie wady występują wskutek nieprawidłowego składu i niewłaściwego przygotowania oraz formowania masy kamionkowej. [podobne: mrówka opoczno, nutribullet cena, cyklinowanie parkietow ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka oleśnica mrówka opoczno nutribullet cena