Skip to content

trudnosci przy tego rodzaju odwodnieniu powstaja w czasie odwilzy

2 lata ago

123 words

Jeżeli w pobliżu nie ma naturalnego cieku lub sztucznego rowu otwartego, można niekiedy odprowadzać wody z ulic do studni chłonnych lub na duże odpowiednio przystosowane tereny zielone, na których woda przez pewien czas zatrzyma się, a później wsiąknie o ile przepuszczalność gruntu na to pozwoli. Specjalne trudności przy tego rodzaju odwodnieniu powstają w czasie odwilży w ciągu zimy oraz w czasie roztopów wiosennych. Należy również – ze względów sanitarnych – zwrócić uwagę na to, co się dzieje z zanieczyszczeniami spłukanymi z ulic i chodników oraz 1) Od 1 października 1965 r. obowiązuje w zakresie wykonawstwa robót norma branżowa ustanowiona przez Ministra -G. K. BN-64/9321-02 Ulice miejskie. Powierzchniowe odwodnienie ulic. [patrz też: bezpylowe zabudowa zagrodowa, sgraffito, zabudowa zagrodowa ]

Powiązane tematy z artykułem: echo skarżysko sgraffito zabudowa zagrodowa