Skip to content

TYPOWE WADY CERAMICZNYCH MATERIALÓW OGNIOTRWALYCH

2 lata ago

280 words

TYPOWE WADY CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH Wystarczającą jakość materiałów ogniotrwałych, a tym samym ich trwałość w przemysłowych urządzeniach cieplnych, warunkuje odporność tych materiałów na działanie wysokich temperatur, na szkodliwe działania chemiczne i mechaniczne. Odporność taką można uzyskać wówczas, jeśli proces produkcyjny zapewnia otrzymanie tworzywa odznaczającego się dobrymi wskaźnikami, a mianowicie: – cieplnymi (ogniotrwałością zwykłą i pod obciążeniem, małą zmianą objętości podczas ogrzewania i oziębiania, odpornością na nagłe zmiany temperatur itd. ); – chemicznymi (odpornością na niszczące działanie cieczy, par, gazów, roztopionych metali, żużli oraz lotnych popiołów); – mechanicznymi (wytrzymałością na ściskanie i ścieranie). Wymienione wskaźniki, traktowane jako własności robocze wyrobów ogniotrwałych, mają ścisły związek z takimi własnościami fizycznymi, jak porowatość względna, st ruktura, ciężar właściwy, ciężar objętościowy i inne, a także ze składem chemicznym i mineralnym. Na przykład ogniotrwałość zwykła wyrobów zależy z reguły od składu chemicznego, mineralnego i uziarnienia materiału, odporność na nagłe zmiany temperatur – od składu mineralnego i struktury, przepuszczalność gazów -od charakteru i wielkości pustek obecnych w materiale, odporność na działanie żużli, – od składu, chemicznego, mineralnego, porowatości względnej i kształtu porów, stałość objętości w czasie ogrzewania – od skurczliwości względnie rozszerzalności wtórnej, wytrzymałość mechaniczna – od struktury wyrobu itd. [podobne: zabudowa zagrodowa, nutribullet cena, zabudowa zagrodowa parkietow ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka oleśnica nutribullet cena zabudowa zagrodowa