Skip to content

utrzymanie najwyzszego rzedu rozpór tuz przy krawedzi wykopu

2 lata ago

127 words

Znane są śmiertelne wypadki przy takim wykonywaniu robót zasypkowych. Podczas budowy trasy W-Z w Warszawie, w czasie zasypki już wybudowanego kanału obsunęła się nierozparta ściana rozdeskowanego wykopu. Grunt zasypał kilku pracujących w wykopie pracowników; jednego z nich nie udało się odratować. Szczególnie ważne jest utrzymanie najwyższego rzędu rozpór tuż przy krawędzi wykopu, aż do czasu ostatecznego ukończenia robót zasypkowych. Pożądane jest nawet pozostawienie tego rozparcia przez pewien okres po zasypaniu, np. 10-7-20 dni aż do osiągnięcia większego zagęszczenia gruntu. Osiąga się w ten sposób poważne zmniejszenie zasięgu odkształcenia nawierzchni ulicy i oszczędność przy wykonywaniu robót przy jej obudowie. [przypisy: echo skarżysko, gbs radków, mrówka oleśnica ]

Powiązane tematy z artykułem: echo skarżysko gbs radków mrówka oleśnica