Skip to content

Wady spowodowane nieprawidlowym przerobem surowców i przygotowaniem masy roboczej ujawniaja sie juz w procesie formowania pólfabrykatów

2 lata ago

175 words

Wady spowodowane nieprawidłowym przerobem surowców i przygotowaniem masy roboczej ujawniają się już w procesie formowania półfabrykatów. Występują one przeważnie pod ,postacią różnego kształtu struktur oraz deformacji pasma wychodzącego z prasy formierskiej. Do grupy tych wad można zaliczyć strukturę pasmową, strukturę S, zadziory oraz deformację pasma i formowanych wyrobów. Struktura pasmowa występuje zawsze w małym stopniu w wyrobach formowanych maszynowo z pasma plastycznej masy wychodzącej z prasy formierskiej. Powodem jej jest nierównomierna szybkość przesuwania się poszczególnych elementów pasma w przekroju ustnika prasy. Szybkość ta największa jest w osi symetrii ustnika, zaś najmniejsza przy powierzchni wewnętrznej ustnika, gdzie powstaje duże tarcie. Prowadzi to do powstawania w wyrobie małych warstewek masy, przesuniętych względem siebie i słabo ze sobą zespojonych. Struktura pasmowa ma również inne zaburzenia, np. skręty masy , które wynikają zarówno z różnic prędkości masy w obrębie prasy ślimakowej jak i z właściwości reologicznych samej masy. [patrz też: mrówka olesno, sgraffito, ściek uliczny ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka olesno ściek uliczny sgraffito