Skip to content

Wpusty deszczowe uliczne

2 lata ago

101 words

Wpusty deszczowe uliczne Do odprowadzenia wód opadowych z jezdni ulicznych lub z podwórzy służą różnego rodzaju i różnej konstrukcji wpusty deszczowe podłączane przykanalikami do kanałów ulicznych deszczowych lub ogólnospławnych. W zakresie konstrukcji wpustów deszczowych oraz wykonawstwa robót obowiązują następujące normy: BN-62/8971-04. Roboty wodociągowe i kanalizacyjne. Wpusty deszczowe. Warunki techniczne wykonania. PN-57/H-74081. Żeliwne wpusty ściekowe uliczne. PN-57/H-74082. Żeliwne wpusty ściekowe podwórzowe. Rozstawienie wpustów deszczowych ulicznych musi być zawsze dokładnie przemyślane i uzgodnione z projektantami drogowymi. [więcej w: cyklinowanie parkietow, podłogi drewniane kielce, cyklinowanie parkietów ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie parkietow cyklinowanie parkietów podłogi drewniane kielce