Skip to content

Wpusty deszczowe uliczne

4 tygodnie ago

107 words

Wpusty deszczowe uliczne Do odprowadzenia wód opadowych z jezdni ulicznych lub z podwórzy służą różnego rodzaju i różnej konstrukcji wpusty deszczowe podłączane przykanalikami do kanałów ulicznych deszczowych lub ogólnospławnych. W zakresie konstrukcji wpustów deszczowych oraz wykonawstwa robót obowiązują następujące normy: BN-62/8971-04. Roboty wodociągowe i kanalizacyjne. Wpusty deszczowe. Warunki techniczne wykonania. PN-57/H-74081. Żeliwne wpusty ściekowe uliczne. PN-57/H-74082. Żeliwne wpusty ściekowe podwórzowe. Rozstawienie wpustów deszczowych ulicznych musi być zawsze dokładnie przemyślane i uzgodnione z projektantami drogowymi. [więcej w: hologramy els, białe listwy przypodłogowe, Projektowanie logo dla firm we Wrocławiu ]

Powiązane tematy z artykułem: białe listwy przypodłogowe hologramy els Projektowanie logo dla firm we Wrocławiu