Skip to content

Wypalanie stosowane w piecu kregowym i tunelowym dla wyrobów ceramiki budowlanej

2 lata ago

192 words

Wypalanie stosowane w piecu kręgowym i tunelowym dla wyrobów ceramiki budowlanej. Najwięcej wad wyrobów ceramiki budowlanej powstaje w strefach dosuszania, podgrzewania, wypalania i poogniowej. W strefie dosuszania i podgrzewania, w przypadku załadowania surówki zbyt wilgotnej, o wilgotności powyżej 7°70, mogą wystąpić na wyrobach spękania i rysy obniżające wytrzymałość mechaniczną. Również zbyt intensywne wydzielanie wilgoci powoduje zakłócenia procesu wypalania i grozi kondensacją pary wodnej i gazów spalinowych w dalszych strefach. Przetrzymywanie wyrobów przez niedostatecznie długi okres w strefie podgrzewania może prowadzić do niecałkowitego rozłożenia się zawartych w nich części organicznych oraz ograniczenia procesu dehydroksylizacji minerałów ilastych. Wyroby takie mogą w strefie wypalania ulegać spękaniu i pęcznieniu. O ile surowce użyte do produkcji zawierają znaczną ilość siarczków żelaza, wskazane jest półfabrykaty przetrz ymywać przez dłuższy okres w temperaturach ok. 400°C. Operacja ta pozwala na prawie całkowite rozłożenie i utlenienie siarczków, co zapobiega powstawaniu siarczanów w wyrobach. Wiąże się ona z odpowiednim prowadzeniem procesu wypalania w wyższych temperaturach. [hasła pokrewne: kalkulator przenikalności cieplnej, bramy segmentowe cennik, zabudowa zagrodowa ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy segmentowe cennik kalkulator przenikalności cieplnej zabudowa zagrodowa