Skip to content

Wyroby w tej strefie ulegaja wlasciwemu wypaleniu

2 lata ago

199 words

Wyroby w tej strefie ulegają właściwemu wypaleniu. Zdehydroksylizowane minerały ilaste ulegają dysocjacji ma wolne tlenki oraz równocześnie tworzą się nowe fazy w postaci krzemianów. Powstaje również faza szklista złożona z niskotopliwych krzemianów alkaliów, wapnia, magnezu, żelaza i- glinu. Procesom tym towarzyszy kurczenie się wyrobów i częściowe lub całkowite spiekanie. W zakresie tych temperatur ulegają również dysocjacji termicznej węglany wapnia i magnezu oraz następuj e rozkład niektórych siarczanów. Strefa IV – poogniowa. Temperatura w tej strefie spada stopniowo do 500°C. Następuje krzepnięcie fazy szklistej oraz krystalizacja różnych krzemianów w wyrobach. W temperaturze 570°C niezwiązana krzemionka (Si02) ulega przemianie polimorficznej z a-kwarcu w B-kwarc. Strefa V – studzenia. Temperatura w tej strefie dalej spada do 45-:-50 C. Następuje koniec studzenia i gotowe wyroby mogą być wywożone z pieca. Proces wypalania wyrobów ceram iki budowlanej prowadzi się według krzywych wypalania wyrażających wzrost temperatury w czasie. Krzywe te zależne są od typu stosowanego pieca, rodzaju asortymentu i własności fizykochemicznych surowców wchodzących w skład masy, z której wyprodukowane zostały półfabrykaty. [przypisy: kalkulator przenikalności cieplnej, sgraffito warszawa, sgraffito ]

Powiązane tematy z artykułem: fobicy kalkulator przenikalności cieplnej sgraffito