Skip to content

Budowa krytej sieci kanalów

2 lata ago

104 words

Budowa krytej sieci kanałów zarówno w systemie kanalizacji rozdzielczej, jak i ogólnospławnej jest zawsze inwestycją kosztowną i dlatego powinna mieć zastosowanie tylko w razie niezbędnej konieczności, po szczegółowym przeanalizowaniu innych mniej kosztownych rozwiązań. Najogólniejszym wskazaniem wynikającym z tego punktu widzenia jest to, że przy projektowaniu nowego miasta, czy nowej dzielnicy w mieście należy szczegółowo zbadać dotychczasowe kierunki odpływu wód powierzchniowych i dążyć do ich utrzymania oraz zachowania istniejących odbiorników. Powinno być także przeanalizowane zagadnienie, z jakich terenów należy odprowadzać wody opadowe. [patrz też: zabudowa zagrodowa bezpyłowe, zabudowa zagrodowa, bezpylowe zabudowa zagrodowa ]

Powiązane tematy z artykułem: echo skarżysko mrówka nowe miasto lubawskie zabudowa zagrodowa