Skip to content

Cement portlandzki plastikowany

2 lata ago

400 words

Cement portlandzki plastikowany. Zaczyny, zaprawy i betony sporządzone z cementu portlandzkiego plastikowanego mają większą plastyczność, czyli są bardziej płynne niż zaczyny, zaprawy i betony sporządzone ze zwykłego cementu portlandzkiego. Właściwość tę zawdzięcza cement plastikowany dodatkowi niedużych ilości (0,2 –:– 0,4010) substancji , które wprowadza się do klinkieru w czasie przemiału cementu lub dodaje bezpośrednio na budowie do mieszaniny surowcowej. Jako substancji uplastyczniających używa się przeważnie ługów posulfitowych – produkt odpadkowy przemysłu celulozowego, w których skład wchodzą kwasy liqnosulfonowe. Działanie uplastyczniające ługów tłumaczy się adsorpcją powstałych solin wapniowych kwasów Iiqnosulfonowych na po-wierzchni cząstek cementu. Sole te wykazują własności hydrofilów to znaczy materiałów łatwo się zwilżających, powodują więc dokładne zwilżenie wszystkich cząstek cementu i nie dopuszczają do tworzenia się w masie zaprawy lub betonu skupień suchego cementu. Poza tym sole te ułatwiają ruch cząstek, przez co masa staje się bardziej płynna, Produkcja cementu plastifikowanego nie jest skomplikowana. Jedyną trudność w produkcji sprawia konieczność dokładnego dozowania ługów, ponieważ badania wykazały, że już niewielki nadmiar ługów powoduje znaczne obniżenie się wytrzymałości cementu. Z powyższego skład chemiczny żużla jest inny niż cementu portlandzkiego. Znacznie mniejsza jest w żużlu zawartość tlenku wapniowego większe natomiast krzemionki, a wahania w zawartości po-szczególnych tlenków są znacznie większe. Skład chemiczny żużlu zmienia się bowiem zależnie od rodzaju przerabiania w wielkim piecu rudy, zwłaszcza od jakości złoża tej rudy, od rodzaju paliwa i od temperatury wytopu. W wysokiej temperaturze wielkiego pieca tlenki zawarte w żużlu reagują ze sobą, tworząc związki chemiczne, które przy powolnym ochładzaniu się, żużla po wyjściu z pieca wykrystalizowują w formie minerałów. Są to głównie krzemiany wapniowe (2CaO S102, CaO •8,i02) i glintany wapniowe (zależnie od ilości AhOo mogą to być 5CaO . 3Alz03, CaO Ah03 i CaO• 2Alz03). Spotyka się w żużlu również potrójne związki układu CaO – Si02 – AlzO; 3, a mianowicie gelenit (2GaO Alz03 . Sri02) i anortyt (CaO Ah03 . 2Si02). Charakterystyczne jest to, że tlenek magnezowy (MgO), który w cemencie występuje jako nomy ,i nie związany z innymi tlenkami, w żużlu tworzy szereg związków. [patrz też: ,bezpylowe zabudowa zagrodowa , zabudowa zagrodowa , zabudowa zagrodowa parkietów ]

Powiązane tematy z artykułem: echo skarżysko gbs radków zabudowa zagrodowa