Skip to content

Cement portlandzki wodoodporny

2 lata ago

139 words

Cement portlandzki wodoodporny. Cement wodoodporny, nazywany również hydrofobowym utożsamia się czasem z cementem wodoszczelnym, pomimo że obydwa te cementy różaną się między sobą zarówno własnościami, jak i zastosowaniem, Produkcja cementu wodoodpornego polega na wprowadzeniu w czasie przemiału małych ilości (0,2 –:– 1010) substancji organicznych oleistych (np. oleiny). Substancje te tworzą na cząstkach cementu cienkie błonki, chroniące cement przed ujemnym działaniem wilgoci. Dzięki temu cement wodoodporny może być bez straty swych własności przez dłuższy czas przechowywany w wilgotnej atmosferze (lub w magazynach umieszczonych nad brzegiem morza lub rzeki). w czasie sporządzania betonu z cementu wodoodpornego błonki ścierają się wskutek tarcia piasku i żwiru i układając się pomiędzy składnikami betonu; uszczelniają go. [hasła pokrewne: fobicy , bramy garażowe rolowane , mrówka opoczno ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane fobicy mrówka opoczno