Skip to content

granulacyjny beben obrotowy

2 lata ago

193 words

Często stosują się granulacyjny bęben obrotowy, do którego wlewa się roztopiony żużel. Żużel ten bezpośrednio u wejścia do bębna rozdmuchiwany jest wprowadzaną pod ciśnieniem mieszaniną niedużej regulowanej ilości wody i powietrza. Żużel w ten sposób granulowany zawiera tylko 8 -:- 12010 wilgoci. Wybór metody granulacji zależy od warunków lokalnych w hucie. Zasadowy żużel wielkopiecowy w,anulowany po rozdrobnieniu na pył ,i zarobieniu wodą nie wykazuje wcale (lub bardzo słabe) własności wiązania i twardnienia. Można to wytłumaczyć tym; że hydratacja niektórych minerałów żużla przebiega bardzo powoli, a niektóre minerały w ogóle hydratacji nie ulegają. Niektóre substancje dodane do żużla aktywują proces jego wiązania i twardnienia. N a ogół wszystkie aktywatory żużla można podzielić na dwie grupy: aktywatory z pierwszej grupy należą materiały dające w roztworze wodnym jony OH. W praktyce najczęściej stosowanymi aktywatorami tej grupy są: wapno i klinkier cementu portlandzkiego. Do drugiej grupy aktywatorów siarczarnowych zalicza się siarczany, a przede wszystkim siarczan wapniowy. W praktyce stosuje się gips dwuwolny, anhydryt i czasem gips prażony półwodny. [podobne: bezpylowe zabudowa zagrodowa , zabudowa zagrodowa , zabudowa zagrodowa parkietów ]

Powiązane tematy z artykułem: echo skarżysko gbs radków zabudowa zagrodowa