Skip to content

Nalezy równiez wziac pod uwage rózne metody produkcji wyrobów kamionkowych zaleznie od rodzaju produkowanych asortymentów i ich zastosowania

2 lata ago

224 words

Należy również wziąć pod uwagę różne metody produkcji wyrobów kamionkowych zależnie od rodzaju produkowanych asortymentów i ich zastosowania. Niektóre wyroby kamionkowe produkuje się metodą plastycznego formowania, np. rury kanalizacyjne, inne metodą półsuchego prasowania, np. płytki ścienne, podłogowe, kwasoodporne, jeszcze inne metodą odlewania płynnych mas w formach gipsowych. Zależnie od stosowanej metody mogą występować odmienne wady półproduktów i gotowych wyrobów kamionkowych. WADY WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE PRZYGOTOWANIA MAS I FORMOWANIA Wyroby kamionkowe -formowane z mas przygotowanych metodą plastyczną mogą mieć podobne wady jak wyroby ceramiki budowlanej Przygotowanie masy do ich produkcji wymaga jednak znacznie większej dokładności i zachowania odpowiednich warunków. Składniki masy, do których przeważnie należą nisko spiekające się gliny i iły kamionkowe, mlewo szamotowe, mlewo skaleniowe i ewentualnie piasek kwarcowy, muszą by ć na sucho rozdrobnione do odpowiedniej granulacji i wymieszane. Nawilżenie masy i rozmieszczenie wilgoci powinno być bardzo równomierne. W celu uzyskania odpowiedniej homogenizacji masy kamionkowej poddaje się ją nieraz kilkakrotnemu przepuszczeniu przez prasy próżniowe oraz kilkudniowemu dołowaniu. W procesie dołowania w zamkniętych pomieszczeniach, bez dostępu światła oraz w odpowiedniej temperaturze i wilgotności powietrza, następują procesy biochemiczne spowodowane rozwojem pewnego gatunku drobnoustrojów. Procesowi temu towarzyszy homogenizacja masy oraz jej uplastycznienie. [hasła pokrewne: mrówka opoczno, ostroga pietowa, ściek uliczny ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka opoczno ostroga pietowa ściek uliczny