Skip to content

Obudowe betonowa czy zelbetowa wykonywac nalezy w specjalnym deskowaniu

2 lata ago

140 words

Obudowę betonową czy żelbetową wykonywać należy w specjalnym deskowaniu i to zarówno od strony wewnętrznej kanału jak i od strony ściany gruntowej. Nie należy wykorzystywać bali obudowy – jako deskowania przy betonowaniu elementów konstrukcyjnych, gdyż beton nie będzie dostatecznie szczelny. Szerokość wykopu dla kanałów betonowych czy żelbetowych powinna być zaprojektowana tak, aby było przewidziane miejsce na deskowanie od strony zewnętrznej kanału, pozostawiając w razie potrzeby luz na wykonanie zewnętrznej izolacji konstrukcji. Na wykonanie wymienionych czynności potrzebna jest z każdej strony szerokość ok. 35–:-40 cm, wliczając w tę wielkość grubość odeskowania kanału. Odeskowanie to można w lepszych warunkach gruntowych często usunąć, podobnie jak i deskowanie potrzebne do betonowania konstrukcji kanału. [hasła pokrewne: fobicy, mrówka oświęcim, echo skarżysko ]

Powiązane tematy z artykułem: echo skarżysko fobicy mrówka oświęcim