Skip to content

Proces ten polega na wnikaniu wilgoci w fazie cieklej do przypowierzchniowych warstw wyrobów, a nastepnie jej gwaltownym parowaniu

2 lata ago

209 words

Proces ten polega na wnikaniu wilgoci w fazie ciekłej do przypowierzchniowych warstw wyrobów, a następnie jej gwałtownym parowaniu. Uchodząca para wodna powoduje wtedy nadmierną skurczliwość powierzchniową masy i naprężenia mechaniczne, które są przyczyną bardzo drobnych spękań niewidocznych gołym okiem. Rysy włoskowate bardzo niekorzystnie wpływają na własności mechaniczne wyrobów po wypaleniu oraz ich mrozoodporność. Obniżyć wrażliwość na suszenie i przyspieszyć proces suszenia półfabrykatów można przez stosowanie naparzania masy roboczej parą wodną do odpowiedniej temperatury, przeważnie w granicach od 40 do 70°C, ale nawet do 100°C. Wady wyżej opisane mogą również występować przy nieprawidłowym prowadzeniu procesu suszenia półfabrykatów w suszarniach sztucznych. Proces ten: niezależnie od typu i rodzaju suszarni sztucznej składa się z trzech głównych etapów: – powolnego podgrzewania świeżo wyformowanych półfabrykatów do temperatury atmosfery w suszarni, przy zachowaniu dużej wilgotności względnej powietrza; – stopniowego podnoszenia temperatury surówki i odprowadzania powietrza przesyconego wilgocią z komór suszarnianych (jest to zasadniczy okres suszenia); – ogrzewania surówki do końcowej temperatury suszenia z intensywnym odprowadzaniem powietrza na zewnątrz komór, tak aby wilgotność względna uległa znacznemu obniżeniu. [patrz też: ściek uliczny, mrówka opoczno, mrówka olkusz ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka olkusz mrówka opoczno ściek uliczny