Skip to content

Rynsztok utworzony w przekroju jezdni

2 lata ago

172 words

Rynsztok utworzony w przekroju jezdni przy napełnieniu ok. 5 cm i częściowym zalaniu ulicy (szerokość strugi nawet powyżej 1 m) przeprowadza wodę w ilości: przy minimalnym dopuszczalnym spadzie podłużnym dla ulepszonych nawierzchni 2,5%u – ok. 18 lisek, a przy maksymalnym dopuszczalnym 80%0 – ok. 60 lisek, co odpowiada spływowi z powierzchni szczelnej ok. 1800–:–6000 m2 (przy natężeniu deszczu q = 100 lisek ha). Przy dwustronnych rynsztokach można bez większego wypełnienia rynsztoków i zalania jezdni przy przeciętnych spadach odwodnić odcinek ulicy o długości 100–:–200 m. Większe napełnienie w rynsztokach oraz odwadnianie całą szerokością ulicy przy dużych spadach i większych prędkościach powoduje niszczenie nawierzchni (nie mówiąc już o utrudnieniach komunikacyjnych) i dlatego nie powinno być stosowane. Przy odwodnieniu rynsztokami poważne utrudnienia występują na skrzyżowaniu ulic, gdzie – ze względu na ukształtowanie nawierzchni -zachodzi potrzeba budowy krytych rynsztoków w poprzek krzyżujących się jezdni. [przypisy: kościół santa maria della salute w wenecji, ostroga pietowa, sgraffito ]

Powiązane tematy z artykułem: kościół santa maria della salute w wenecji ostroga pietowa sgraffito