Skip to content
2 lata ago

157 words

Ściek uliczny. Warunki techniczne wykonania i odbioru. na to, czy odpływ do studni chłonnych lub na zieleńce i trawniki nie powoduje podwyższenia poziomu wód gruntowych i zawilgocenia budynków . Z tego krótkiego przeglądu można wyciągnąć wniosek, że powierzchniowe odwodnienie terenu będzie można stosować na ogół tylko w nielicznych specjalnie dogodnych przypadkach: w niewielkich osiedlach, o rzadkiej zabudowie i specjalnym układzie terenu. W licznych przypadkach odwodnienie powierzchniowe należy uzupełniać dodatkowo dłuższymi rowami otwartymi o różnych głębokościach, a nieraz nawet kanałami krytymi na niektórych ulicach lub odcinkach ulic. Takie rozwiązanie przyniesie niewątpliwie korzyści ekonomiczne. Jeżeli te najprostsze i najmniej kosztowne sposoby odwodnienia osiedla okażą się nie do zrealizowania w miejscowych warunkach, należy przejść do rozwiązań droższych, tzn. zaprojektować pełną sieć deszczową kanalizacji rozdzielczej lub sieć ogólnospławną. [podobne: echo skarżysko, kalkulator przenikalności cieplnej dekoracyjne, kalkulator przenikalności cieplnej ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane echo skarżysko kalkulator przenikalności cieplnej