Skip to content

Spoiny wklesle wykoncza sie spoinówkami

2 lata ago

132 words

Do wykonania spoin na zewnętrznej części muru, tzn. w celu prawidłowego obrobienia widocznych części spoin w nietynkowanych ścianach ceglanych lub kamiennych, używa się specjalnej kielni i tzw. spoinówek (żelazek). Zaprawę narzuca się w spoiny za pomocą wydłużonej kielni. Po narzuceniu zaprawy spoiny wykończa się za pomocą spoinówek. Spoiny wklęsłe wykończa się spoinówkami o odpowiednich do profilu spoiny przekrojach. Do wykończania spoin wypukłych służy specjalna kielnia o podłużnym wgłębieniu, odpowiadającym kształtowi spoiny. Spoiny pionowe wykończa się za pomocą spoinówek, które prowadzi się odręcznie, natomiast poziome -przez przesuwanie spoinówek z odpowiednim naciskiem po ułożonej poziomo łacie drewnianej. [patrz też: cyklinowanie parkietów, kościół santa maria della salute w wenecji, sgrafitto ]

Powiązane tematy z artykułem: gbs radków kościół santa maria della salute w wenecji sgrafitto