Skip to content

Szybkosci suszenia i skurczliwosci wysychania dla kilku mas z typowych surowców ilastych ceramiki budowlanej

2 lata ago

193 words

Szybkości suszenia i skurczliwości wysychania dla kilku mas z typowych surowców ilastych ceramiki budowlanej. Masy plastyczne wykazujące powolną utratę wilgoci i większą skurczliwość szczególnie w pierwszej fazie suszenia, są bardziej wrażliwe na suszenie i wymagają zachowania odpowiednich warunków w procesie technologicznym produkcji. Półfabrykaty wyprodukowane z takich mas wykazują przy suszeniu tendencję do dużego kurczenia się na powierzchni, wskutek czego zostają zamknięte kapilary i pory oraz utrudniona jest dalsza utrata wilgoci znajdującej się w głębszych warstwach wyrobu. Prowadzi to do powstawania dużych naprężeń mechanicznych w wyrobie i rozluźnienia jego struktury. Zewnętrznie objawia się to w postaci mniejszych lub większych pęknięć i rys rozmieszczonych nieregularnie w surówce. Do dalszych wad występujących podczas procesu suszenia należy zaliczyć deformację wyrobów spowodowaną zbyt szybkim i nierównomiernym suszeniem oraz powstawaniem rys włoskowatych w czerepie. Na deformację szczególnie podatne są półfabrykaty wyrobów cienkościennych, m. in. dachówek i sączków. Rysy włoskowate w półfabrykatach występują w przypadku kondensacji pary wodnej w komorze suszarni lub przy tzw. przesuszeniu wyrobów. [hasła pokrewne: mrówka olesno, sgraffito, mrówka oświęcim ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka olesno mrówka oświęcim sgraffito