Skip to content

Wysuszone pólfabrykaty powinny zawierac od 4 do BD/O pozostalej wilgoci

2 lata ago

248 words

Wysuszone półfabrykaty powinny zawierać od 4 do BD/O pozostałej wilgoci. Wymienione etapy procesu suszenia wyformowanych półfabrykatów prowadzi się w warunkach technologicznych według ściśle ustalonego porządku, zależnie od typu suszarni sztucznej, własności fizykochemicznych i mineralnych surowców wchodzących w skład masy roboczej oraz kształtu produkowanych wyrobów. Wyraża je tzw. krzywa suszenia przedstawiająca wymaganą zmianę w określonym czasie – temperatury i wilgotności względnej powietrza w atmosferze komór suszarnianych. WADY WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE WYPALANIA WYROBÓW Proces wypalania wyrobów ceramiki budowlanej jest ostatnią operacją produkcyjną, w której z reguły może powstawać najwięcej wad. Wypalanie wyrobów ceramiki budowlanej przeprowadza się przeważnie w piecach kręgowych o ciągłym postępie strefy ogniowej lub w piecach tunelowych, gdzie strefa ogniowa jest stała, a wyroby są przesuwane przez nią na odpowiednich wózkach . W jednym i drugim przypadku proces wypalania przebiega w kilku strefach pieca, które można podzielić w następujący sposób: Strefa I – dosuszania. Wyroby załadowane do pieca ogrzewane są do temperatury 120°C. W strefie tej półfabrykaty tracą resztę wody zarobowej i wodę higroskopijną. Strefa II – podgrzewania. Ogrzewanie od 120 do 600 -700°C. W zakresie tych temperatur rozkładają się domieszki organiczne i siarczki zawarte w masie półfabrykatów oraz następuje proces dehydroksylizacji minerałów ilastych. Strefa III – wypalania. Ogrzewanie od 600 -700 do 900 -1100°C. [więcej w: nutribullet cena, bramy garażowe rolowane, fobicy ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane fobicy nutribullet cena