Skip to content

Zalezy on równiez od postaci mineralnej tych domieszek

2 lata ago

237 words

Zależy on również od postaci mineralnej tych domieszek. Wytopy w czerepie kamionkowym prowadzą do obniżenia wytrzymałości mechanicznej wyrobów, obniżenia ich wodoszczelności i gazoszczelności oraz odporności na agresywne działanie czynników chemicznych. Części organiczne powodują spękania wyrobów w procesie suszenia oraz podczas wypalania, spęcznienia wskutek wydzielania się przy ich rozkładzie dużej ilości produktów gazowych (C02, CO). Poza tym po wypaleniu się części organicznych w wyrobie pozostają pustki, które powodują obniżenie się wytrzymałości mechanicznej i zwiększenie nasiąkliwości oraz porowatości. Bardzo ważne jest również, alby masa kamionkowa była odpowiednio odpowietrzana. W wypadku słabego odpowietrzania masy powstają w wyrobach podczas procesu wypalania spęcznienia spowodowane gazami o dużej prężności, zamkniętymi w czerepie. Podczas formowania wyrobów z plastycznych mas kamionkowych, np. rur kamionkowych, najczęś ciej spotykanymi wadami są struktura warstwowa oraz naprężenia mechaniczne półfabrykatów, spowodowane niewłaściwym kształtem ustnika prasy i brakiem jego centryczności. Wymienione wady powodują pękanie wyrobów na krawędziach w procesie suszenia i wypalania oraz łuszczenie się materiału na ich powierzchni. Podobnie jak masa kamionkowa plastyczna tak masy półsuche stosowane np. do produkcji rur kamionkowych, płytek podłogowych, ściennych itp. wyrobów muszą posiadać dokładnie dobrany skład zestawu surowcowego i odpowiednie jego uziarnienie. [podobne: zabudowa zagrodowa, ściek uliczny, reduktor ciśnienia ]

Powiązane tematy z artykułem: reduktor ciśnienia ściek uliczny zabudowa zagrodowa